SS-Abschnitt III

 • SS-Abschnitt III


  Errichtet: 11.07.1932
  Sitz: Berlin ---------------------------------------------------------- (Quelle: T175-R574)  a) Ereignisse :


  Stärkemeldungen:

  31.01.1937 -- Stärkemeldung SS: 5431 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-37)

  30.06.1937 -- Stärkemeldung SS: 5506 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-37)

  31.12.1937 -- Stärkemeldung SS: 5441 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-37)

  31.01.1938 -- Stärkemeldung SS: 6403 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-38)
  30.06.1938 -- Stärkemeldung SS: 6405 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-38)
  31.12.1938 -- Stärkemeldung SS: 6365 ------------------------------------------------------------------------------ (Quelle: DU-STJB-38)
  30.06.1941 -- Stärkemeldung SS: 7263 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 2306 ----------- (Quelle: DU-NA-T175-R111)
  31.12.1942 -- Stärkemeldung SS: 6824 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 1585 ----------- (Quelle: DU-NA-T175-R111)
  30.06.1944 -- Stärkemeldung SS: 6661 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 892 ------------- (Quelle: DU-NA-T175-R111)


  Stärkemeldungen Stab III:
  30.06.1941 -- Stärkemeldung SS: 47 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 20 ------------------ (Quelle: DU-NA-T175-R111)
  31.12.1942 -- Stärkemeldung SS: 54 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 25 ------------------ (Quelle: DU-NA-T175-R111)
  30.06.1944 -- Stärkemeldung SS: 61 / davon nicht einberufen (tatsächliche Stärke) : 29 ------------------ (Quelle: DU-NA-T175-R111)  b) Gliederung :


  Unterstellung: SS-Oberführerbereich "Ost"


  00.03.1932 SS-Gruppe Ost
  16.11.1933 SS-Oberabschnitt Ost
  14.11.1939 SS-Oberabschnitt Spree


  Ihm unterstellt:
  1931 Standarte 6, 9, 15, 21, 22, 27
  1938 Standarte 6, 42, 75


  Stand 1937 (DU-STJB-37)

  6.SS-Standarte

  42.SS-Standarte

  75.SS-Standarte


  Stand 1938 (DU-STJB-38)

  6.SS-Standarte

  42.SS-Standarte

  75.SS-Standarte


  Stand v. 30.06.1941 (3)
  Stab Ab.III
  San-Sturm III
  6.SS-Standarte
  42.SS-Standarte
  75.SS-Standarte


  Stand v. 31.12.1942 (3)
  Stab Ab.III
  San-Sturm III
  6.SS-Standarte
  42.SS-Standarte
  75.SS-Standarte


  Stand v. 30.06.1944 (3)
  Stab Ab.III
  San-Sturm III
  6.SS-Standarte
  42.SS-Standarte
  75.SS-Standarte  c) Stellenbesetzung :


  Führer:


  Wege, Kurt; Oberführer --------------------------------------------------------------- F. III ----------- 01.08.1930-01.03.1931
  Daluege, Kurt; Oberführer ------------------------------------------------------------ F. III ----------- 01.03.1931-07.08.1932

  Henze, Max; Oberführer --------------------------------------------------------------- F. III ----------- 07.08.1932-14.12.1933 (12)

  Henze, Max; Brigadeführer ------------------------------------------------------------ F. III ----------- 15.12.1933-20.02.1934 (12)
  Moder, Paul; Brigadeführer ----------------------------------------------------------- F. III ----------- 20.02.1934-08.11.1936 (2)
  Moder, Paul; Gruppenführer ---------------------------------------------------------- F. III ----------- 09.11.1936-01.11.1938 (2)
  Kersten, Hans; Standartenführer ---------------------------------------------------- F. III ----------- 01.11.1938-02.07.1941
  Sieber, Georg; Obersturmbannführer ---------------------------------------------- F. III ----------- 10.09.1939-08.05.1945


  (Quelle: DWA)  Stabsführer:
  DAL

  ------ Pelz, Horst; Sturmhauptführer ---------- m.d.W.d.G.b. ----------- Stabsf. III ---------- (21.03.1934-00.00.000) (10),(14)

  ------ Pelz, Horst; Sturmbannführer ---------- ----------------------------- Stabsf. III ---------- (00.00.000-23.12.1933) (12)

  ------ Pelz, Horst; Obersturmbannführer ---------- ----------------------- Stabsf. III ---------- (24.12.1933-00.00.0000) (12)

  1934 Pelz, Horst; Standartenführer --------------------------------------- Stabsf. III


  Verwaltungsführer


  ------- Backofen, Kurt; Sturmbannführer -------------------------------- Verw.F. III (01.03.1934- 00.00.0000) (13), (00.00.0000-01.05.1934) (14)

  ------- Wenskaht, Eduard; Hauptsturmführer --------------------------- Verw.F. III (00.00.0000 - 01.05.1937) (8)  Sportreferent


  ------ Kohlstedt, Erich; Oberscharführer -------------------------------- Sportref. III (30.01.1939-01.07.1943) (7)

  ------ Kohlstedt, Erich; Hauptscharführer ------------------------------- Sportref. III (01.07.1943-20.04.1944) (7)

  ------ Kohlstedt, Erich; Untersturmführer -------------------------------- Sportref. III (20.04.1944-00.00.0000) (7)


  Motoroberstaffelführer


  ------ Stein, ---?---;Sturmhauptführer --- m.d.W.d.G.b.------- F. Mo.Oberstaff. III (12.06.1933-00.00.0000)(10)


  Abschnittsarzt


  ------ Dr. Strauß, Kurt; Sturmhauptführer --------------------------------- Ab.Arzt III (30.01.1934-00.00.0000) (12)


  Schulungsleiter

  ------ Eysell, Otto; Sturmführer ----------------------------------------- Ab.Sch.Ltr III (30.01.1934-00.00.0000) (12)  Führer im Stab (aktiv - Dienststellung z.Zt. nicht bekannt)
  DAL

  ------ Gourdet, Willi; Sturmhauptführer---------------------------------------- Stab III (20.04.1933-00.00.0000) (10)

  1934 Dr. Strauß, Kurt; Sturmbannführer ------------------------------------- Stab III Ab.Arzt III (30.01.1934-00.00.0000) (12)
  1934 Bethke, Martin; Sturmhauptführer -------------------------------------- Stab III
  1934 Reisener, Horst; Obersturmführer -------------------------------------- Stab III F.z.b.V.III (04.05.1934-00.00.0000) (14)
  1934 Eysell, Otto; Sturmführer ------------------------------------------------- Stab III
  1934 Wenskaht, Eduard; Sturmführer ---------------------------------------- Stab III
  1934 Rees, Karl; Sturmführer -------------------------------------------------- Stab III
  1935 Nägele, Josef; Obersturmbannführer --------------------------------- Stab III
  1935 Dr. Baumgardt, Hermann; Sturmbannführer ------------------------- Stab III
  1935 Bethke, Martin; Hauptsturmführer -------------------------------------- Stab III
  1935 Jacht, Karl; Hauptsturmführer ------------------------------------------- Stab III
  1935 Wenskaht, Eduard; Obersturmführer ---------------------------------- Stab III
  1935 Steeg, Ludwig; Untersturmführer --------------------------------------- Stab III
  1935 Boehm von, Alfred; Untersturmführer ---------------------------------- Stab III
  1935 Gerlach, Hans; Untersturmführer --------------------------------------- Stab III
  1935 Hölscher, Ernst; Untersturmführer -------------------------------------- Stab III
  1935 Keller, Harry; Untersturmführer ------------------------------------------ Stab III
  1935 Werth, Richard; Untersturmführer -------------------------------------- Stab III
  1935 Krüger, Rupprecht; Untersturmführer ---------------------------------- Stab III
  1936 Wokun, Walter; Untersturmführer --------------------------------------- Stab III
  1937 Feichtmayr, Otto; Obersturmbannführer ------------------------------- Stab III
  1937 Classen, Heinz; Sturmbannführer --------------------------------------- Stab III
  1937 Voß, Franz; Sturmbannführer -------------------------------------------- Stab III
  1937 Faßbender, Albert; Hauptsturmführer ---------------------------------- Stab III
  1937 Keller, Harry; Hauptsturmführer ------------------------------------------ Stab III
  1937 Wokun, Walter; Untersturmführer --------------------------------------- Stab III
  1937 Kawik, Georg; Untersturmführer ----------------------------------------- Stab III
  1938 Feichtmayr, Otto; Obersturmbannführer ------------------------------- Stab III
  1938 Classen, Heinz; Sturmbannführer --------------------------------------- Stab III
  1938 Faßbender, Albert; Hauptsturmführer ---------------------------------- Stab III
  1938 Gandert, Hugo; Obersturmführer --------------------------------------- Stab III
  1938 Gentz, Erwin; Untersturmführer ----------------------------------------- Stab III
  1938 Weber, Hans; Untersturmführer ----------------------------------------- Stab III
  1938 Kawik, Georg; Untersturmführer ---------------------------------------- Stab III
  1942a Dr. Baumgart; Hermann; Standartenführer -------------------------- Stab III
  1942b Dr. Hermann, Arno; Obersturmbannführer -------------------------- Stab III
  1942b Diebitsch, Wilhelm; Sturmbannführer --------------------------------- Stab III
  1942b Kuphal, Otto; Sturmbannführer ---------------------------------------- Stab III
  1942b Faßbender, Albert; Sturmbannführer --------------------------------- Stab III
  1943 Dr. Bruß, Fritz; Obersturmbannführer ---------------------------------- Stab III
  1943 Diebitsch, Wilhelm; Sturmbannführer ----------------------------------- Stab III
  1943 Dr. Schipporeit, Georg; Sturmbannführer ------------------------------ Stab III
  1943 Kuphal, Otto; Sturmbannführer ------------------------------------------ Stab III
  1943 Faßbender, Albert; Sturmbannführer ----------------------------------- Stab III
  1944a Dr. Baumgart; Hermann; Standartenführer --------------------------- Stab III
  1944a Dr. Hermann, Arno; Standartenführer --------------------------------- Stab III
  1944b Dr. Lafferentz, Bodo; Obersturmbannführer ------------------------- Stab III
  1944b Dr. Bruß, Fritz; Obersturmbannführer --------------------------------- Stab III
  1944b Diebitsch, Wilhelm; Sturmbannführer ---------------------------------- Stab III
  1944b Dr. Schipporeit, Georg; Sturmbannführer ----------------------------- Stab III
  1944b Kuphal, Otto; Sturmbannführer ----------------------------------------- Stab III
  1944b Faßbender, Albert; Sturmbannführer ---------------------------------- Stab III
  1944b Grieck, Hellmuth; Sturmbannführer ------------------------------------ Stab III
  1944b Dr. Meckel, Hermann; Sturmbannführer ------------------------------ Stab III
  1944c Dr. Baumgart; Hermann; Standartenführer --------------------------- Stab III
  1944c Dr. Hermann, Arno; Standartenführer --------------------------------- Stab III
  1944c Dr. Hördemann, Robert; Standartenführer --------------------------- Stab III  Führer beim Stab (inaktiv - Funktionen außerhalb der SS)
  DAL
  1936 Schier, Berthold, Standartenführer ------------------------------------ b.Stab III
  1936 Wolkersdörfer, Hans; Standartenführer ------------------------------ b.Stab III
  1936 Weberpals, Karl; Obersturmbannführer ------------------------------ b.Stab III
  1936 Festenberg-Packisch von, Hermann; Sturmbannführer ----------- b.Stab III
  1936 Born, Otto; Sturmbannführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1936 Dr. Kölzow, Hans; Sturmbannführer ----------------------------------- b.Stab III
  1936 Dreßler, Ernst; Hauptsturmführer -------------------------------------- b.Stab III
  1936 Dr. Meyer, Emil; Hauptsturmführer ------------------------------------- b.Stab III
  1936 Rees, Karl; Obersturmführer -------------------------------------------- b.Stab III
  1936 Simon, Albrecht; Obersturmführer ------------------------------------- b.Stab III
  1936 Dr. Lüdecke, Walter; Obersturmführer -------------------------------- b.Stab III
  1936 Wenzel, Helmuth; Untersturmführer ----------------------------------- b.Stab III
  1936 Tost, Adalbert; Untersturmführer --------------------------------------- b.Stab III
  1937 Meyszner, August; Oberführer ------------------------------------------ b.Stab III
  1937 Wolkersdörfer, Hans; Oberführer --------------------------------------- b.Stab III
  1937 Schier, Berthold, Standartenführer ------------------------------------- b.Stab III
  1937 Weberpals, Karl; Obersturmbannführer ------------------------------- b.Stab III
  1937 Festenberg-Packisch von, Hermann; Sturmbannführer ------------ b.Stab III
  1937 Born, Otto; Sturmbannführer -------------------------------------------- b.Stab III
  1937 Dr. Kölzow, Hans; Sturmbannführer ------------------------------------ b.Stab III
  1937 Dreßler, Ernst; Hauptsturmführer --------------------------------------- b.Stab III
  1937 Dr. Dr. Meyer, Emil Heinr.; Hauptsturmführer ------------------------- b.Stab III
  1937 Rees, Karl; Hauptsturmführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1937 Simon, Albrecht; Obersturmführer -------------------------------------- b.Stab III
  1937 Dr. Lüdecke, Walter; Obersturmführer --------------------------------- b.Stab III
  1937 Tost, Adalbert; Obersturmführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1937 Wenzel, Helmuth; Untersturmführer ------------------------------------ b.Stab III
  1937 Gentz, Erwin; Untersturmführer ----------------------------------------- b.Stab III
  1937 Clavery, Emil; Untersturmführer ----------------------------------------- b.Stab III
  1938 Wolkersdörfer, Hans; Oberführer --------------------------------------- b.Stab III
  1938 Schier, Berthold, Standartenführer ------------------------------------- b.Stab III
  1938 Weberpals, Karl; Obersturmbannführer ------------------------------- b.Stab III
  1938 Festenberg-Packisch von, Hermann; Sturmbannführer ------------ b.Stab III
  1938 Born, Otto; Sturmbannführer --------------------------------------------- b.Stab III
  1938 Dr. Kölzow, Hans; Sturmbannführer ------------------------------------- b.Stab III
  1938 Dr.Dr. Meyer, Emil Heinrich; Sturmbannführer ------------------------ b.Stab III
  1938 Rees, Karl; Hauptsturmführer -------------------------------------------- b.Stab III
  1938 Göbel, Paul; Hauptsturmführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1938 Simon, Albrecht; Obersturmführer --------------------------------------- b.Stab III
  1938 Dr. Lüdecke, Walter; Obersturmführer ---------------------------------- b.Stab III
  1942a Motz, Karl; Oberführer ---------------------------------------------------- b.Stab III
  1942a Schier, Berthold, Standartenführer ------------------------------------- b.Stab III
  1942a Sippel, Wilhelm; Standartenführer -------------------------------------- b.Stab III
  1942b Born, Otto; Obersturmbannführer -------------------------------------- b.Stab III
  1942b Festenberg-Packisch von, Hermann; Obersturmbannführer ------ b.Stab III
  1942b Dr. Böllert, Wilhelm; Obersturmbannführer --------------------------- b.Stab III
  1942b Dr. Dr. Meyer, Emil Heinrich; Obersturmbannführer ----------------- b.Stab III
  1942b Teetzmann, Joachim; Sturmbannführer -------------------------------- b.Stab III
  1942b Paust, Richard; Sturmbannführer --------------------------------------- b.Stab III
  1942b Dr. Janovsky, Karl, Sturmbannführer ----------------------------------- b.Stab III
  1942b Wiedemann, Walter; Sturmbannführer --------------------------------- b.Stab III
  1942b Mocha, Wilhelm; Sturmbannführer -------------------------------------- b.Stab III
  1942b Görs, Heinrich; Sturmbannführer ---------------------------------------- b.Stab III (01.06.1942-00.00.0000) (6)
  1942b Schneider, Walther; Sturmbannführer ---------------------------------- b.Stab III
  1942b Dahlgrün, Willy; Sturmbannführer --------------------------------------- b.Stab III
  1943 Festenberg-Packisch von, Hermann; Obersturmbannführer -------- b.Stab III
  1943 Dr. Böllert, Wilhelm; Obersturmbannführer ----------------------------- b.Stab III
  1943 Dr. Thoms, Wolfgang; Obersturmführer --------------------------------- b.Stab III
  1943 Teetzmann, Joachim; Sturmbannführer ---------------------------------- b.Stab III
  1943 Dr. Janovsky, Karl, Sturmbannführer ------------------------------------- b.Stab III
  1943 Mocha, Wilhelm; Sturmbannführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1943 Kasten, Walter; Sturmbannführer ----------------------------------------- b.Stab III
  1943 Görs, Heinrich; Sturmbannführer ----------------------------------------- b.Stab III
  1943 Warnholz, Hermann; Sturmbannführer ---------------------------------- b.Stab III
  1943 Dahlgrün, Willy; Sturmbannführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1943 Freytag, Robert; Sturmbannführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944a Wolkersdörfer, Hans; Oberführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944a Motz, Karl; Oberführer ----------------------------------------------------- b.Stab III
  1944a Schier, Berthold; Standartenführer -------------------------------------- b.Stab III
  1944a Sippel, Wilhelm; Standartenführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944a Born, Otto; Standartenführer --------------------------------------------- b.Stab III
  1944a Buchmann, Albert; Standartenführer ------------------------------------ b.Stab III
  1944a Dr. Dr. Meyer, Emil Heinrich; Standartenführer ------------------------ b.Stab III
  1944b Festenberg-Packisch von, Hermann; Obersturmbannführer ------- b.Stab III
  1944b Dr. Böllert, Wilhelm; Obersturmbannführer ---------------------------- b.Stab III
  1944b Seyffert, Ernst; Obersturmbannführer ---------------------------------- b.Stab III
  1944b Dr. Thoms, Wolfgang; Obersturmbannführer ------------------------- b.Stab III
  1944b Dörfler, Karl; Obersturmbannführer ------------------------------------- b.Stab III
  1944b Schnell, Eugen; Obersturmbannführer --------------------------------- b.Stab III
  1944b Teetzmann, Joachim; Sturmbannführer --------------------------------- b.Stab III
  1944b Dr. Janovsky, Karl, Sturmbannführer ------------------------------------ b.Stab III
  1944b Mocha, Wilhelm; Sturmbannführer -------------------------------------- b.Stab III
  1944b Kasten, Walter; Sturmbannführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944b Görs, Heinrich; Sturmbannführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944b Warnholz, Hermann; Sturmbannführer --------------------------------- b.Stab III
  1944b Dahlgrün, Willy; Sturmbannführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944b Letz, Rudolf; Sturmbannführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1944b Freytag, Robert; Sturmbannführer -------------------------------------- b.Stab III
  1944b Bannasch, Otto; Sturmbannführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944b Jenke, Otto; Sturmbannführer -------------------------------------------- b.Stab III
  1944c Wolkersdörfer, Hans; Oberführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944c Motz, Karl; Oberführer ----------------------------------------------------- b.Stab III
  1944c Schier, Berthold; Standartenführer -------------------------------------- b.Stab III
  1944c Reck, Wilhelm; Standartenführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944c Noatzke, Gerhard; Standartenführer ------------------------------------ b.Stab III
  1944c Burmann, Heinrich; Standartenführer ----------------------------------- b.Stab III
  1944c Dr. Brohmann, Joachim; Standartenführer ----------------------------- b.Stab III
  1944c Böttger, Max; Standartenführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1944c Owens, Walter; Standartenführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944c Sippel, Wilhelm; Standartenführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944c Dr. Müller, Erich; Standartenführer --------------------------------------- b.Stab III
  1944c Dame, Ernst; Standartenführer ------------------------------------------- b.Stab III
  1944c Barthel, Richard; Standartenführer -------------------------------------- b.Stab III (01.08.1944-00.00.0000) (4)
  1944c Drape, Rudolf; Standartenführer ----------------------------------------- b.Stab III
  1944c Born, Otto; Standartenführer ---------------------------------------------- b.Stab III
  1944c Barthels, Hans; Standartenführer ---------------------------------------- b.Stab III
  1944c Dr. Dr. Meyer, Emil Heinrich; Standartenführer ------------------------ b.Stab III
  1944c Loebell, Helmuth; Standartenführer ------------------------------------- b.Stab III
  1944c Köhler, Ernst; Standartenführer ------------------------------------------ b.Stab III
  1944c Dr. Kölzow, Hans; Standartenführer -------------------------------------- b.Stab III  Führer zur besonderen Verwendung
  DAL

  ------- Bethke, Martin; Sturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (07.10.1932-00.00.0000) (9)

  ------- Rodde, ---?---; Sturmführer -------------------------------------------------- z.b.V. III (07.10.1932-00.00.0000) (9)

  ------- Albrecht, Felix; Sturmführer -------------------------------------------------- z.b.V. III (07.10.1932-00.00.0000) (9)

  ------- Albrecht, Felix; Obersturmführer -------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000) (11)

  ------- Ebhard, Hans; Obersturmführer -------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000) (11)

  ------- Bethke, Martin; Obersturmführer-------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000) (11)

  ------- Müller, Kurt; Obersturmführer ----------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000) (11), (00.00.0000-15.04.1934) (14)

  ------- Reich, Otto; Sturmbannführer ---------------------------------------------- z.b.V. III (06.12.1933-29.01.1934) (12)

  ------- Reich, Otto, Obersturmbannführer ---------------------------------------- z.b.V. III (30.01.1934-05.02.1934) (12)

  ------- Feige, Arthur; Sturmführer --------------------------------------------------- z.b.V. III (24.12.1933-00.00.0000) (12)

  ------- Dr. Bach , Jakob; Obersturmführer ----------------------------------------- z.b.V. III (30.01.1934-00.00.0000) (12)

  ------- Ebhardt, Hans;Sturmhauptführer ------------------------------------------- z.b.V. III (30.01.1934-00.00.0000) (12)

  ------- Seeger, ---?---;Sturmhauptführer ------------------------------------------- z.b.V. III (00.00.0000-30.01.1934) (12)

  ------- Schimpf , Hans; Obersturmführer ------------------------------------------- z.b.V. III (24.02.1934-00.00.0000) (13)

  1934 Menthe, Peter; Standartenführer -------------------------------------------- z.b.V. III
  1934 Ebhardt, Hans; Sturmbannführer -------------------------------------------- z.b.V. III
  1934 Kubat, Fritz; Sturmhauptführer ----------------------------------------------- z.b.V. III
  1934 Dr. Mentzel, Rudolf; Obersturmführer --------------------------------------- z.b.V. III

  ------- Schapper , Gottfried; Sturmführer ------------------------------------------- z.b.V. III (24.02.1934-00.00.0000) (13)

  (Forschungsamt Preußisches Staatsministerium)

  1934 Schapper, Gottfried; Obersturmführer -------------------------------------- z.b.V. III

  ------- Schroeder , Georg; Sturmführer -------------------------------------------- z.b.V. III (24.02.1934-00.00.0000) (13)

  (Forschungsamt Preußisches Staatsministerium)

  1934 Schroeder, Georg; Obersturmführer ---------------------------------------- z.b.V. III

  ------- Seifert , Walter; Sturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (24.02.1934-00.00.0000) (13)

  (Forschungsamt Preußisches Staatsministerium)

  1934 Seifert, Walter; Obersturmführer --------------------------------------------- z.b.V. III

  ------- Jacobson , Walter; Sturmführer ---------------------------------------------- z.b.V. III (24.02.1934-00.00.0000) (13)

  (Forschungsamt Preußisches Staatsministerium)

  1934 Jacobson, Walter; Obersturmführer ----------------------------------------- z.b.V. III
  1934 Loibl, Anton; Sturmführer ------------------------------------------------------ z.b.V. III
  1934 Feige, Arthur; Sturmführer ---------------------------------------------------- z.b.V. III
  1934 Sommer, Walter; Sturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (04.05.1934-00.00.0000) (14)
  1934 Göring, Herbert; Sturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (03.06.1934-30.01.1935) (5)
  1934 Glöckner, Hans; Sturmführer -------------------------------------------------- z.b.V. III

  Reisener, Horst; Sturmführer --------------------------------------------------------- z.b.V. III (05.04.1934-00.00.0000) (14)

  1935 Menthe, Peter; Standartenführer --------------------------------------------- z.b.V. III
  1935 Dr. Strauß, Kurt; Sturmbannführer ------------------------------------------- z.b.V. III
  1935 Ebhardt, Hans; Sturmbannführer --------------------------------------------- z.b.V. III
  1935 Dr. Mentzel, Rudolf; Sturmbannführer --------------------------------------- z.b.V. III
  1935 Göring, Herbert; Obersturmführer -------------------------------------------- z.b.V. III (30.01.1935-01.04.1936 ) (5)
  1935 Loibl, Anton; Untersturmführer ------------------------------------------------ z.b.V. III
  1935 Faßbender, Albert; Untersturmführer ---------------------------------------- z.b.V. III
  1935 Selle von, Otto; Untersturmführer -------------------------------------------- z.b.V. III  SS-Führer zur Verfügung
  DAL
  1934 Schier, Berthold, Standartenführer -------------------------------------------- z.V. III
  1934 Müller, Kurt, Obersturmführer -------------------------------------------------- z.V. III (16.04.1934-00.00.0000) (14)
  1935 Schier, Berthold, Standartenführer -------------------------------------------- z.V. III
  1935 Reck, Wilhelm; Standartenführer ---------------------------------------------- z.V. III
  1935 Müller, Kurt, Obersturmführer -------------------------------------------------- z.V. III
  1935 Breuning, Paul; Untersturmführer --------------------------------------------- z.V. III
  1935 Feige, Arthur; Untersturmführer ----------------------------------------------- z.V. III
  1935 Hedderich, Fritz; Untersturmführer -------------------------------------------- z.V. III


  (Quelle:SS-Dienstalterslisten)  d) Anschriften :


  Datum:-------------------------- Ort:
  20.12.1932 ------------------- Berlin W35, Potsdamerstr. 29/IV ---------------- (Quelle: DV-SSB02-32)
  16.01.1933 ------------------- Berlin W35, Potsdamerstr. 29/IV ---------------- (Quelle: DU-SSAV33)
  25.09.1935 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB09-35)
  25.10.1936 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB10-36)
  25.11.1936 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB11-36)
  25.02.1937 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB02-37)
  25.04.1937 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB04-37)
  00.05.1937 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (1)
  01.10.1937 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSAV37)
  01.02.1940 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSAV40)
  10.02.1941 ------------------- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 -------------- (Quelle: DV-SSB01-41)
  15.05.1941-01.11.1944 --- Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 12 --------------- (Quelle: DV-SSAV41-43-44)  e) Weitere Quellenangaben :


  (----- (1): Reichstelefonbuch 1937 41. Ausgabe Stand Mai 1937)
  (----- (2): SSO-Akt Moder)
  (----- (3): DU-NA-T175-R111)
  (----- (4): SSO-Akt Bachmannn, Richard)
  (----- (5): SSO-Akt Göring, Herbert)
  (----- (6): SSO-Akt Görs, Heinrich)

  (----- (7): SSO-Akt Kohlstedt, Erich)

  (----- (8): Hauptstaatsarchiv Marburg Bestand 327/2b Nr.524)

  (----- (9): SS-Personalbefehl Nr.4 vom 07.10.1932)

  (--- (10): SS-Personalbefehl Nr. 8 vom 23.06.1933)

  (--- (11): SS-Personalbefehl Nr. 10 vom 24.11.1933)

  (--- (12): SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934)

  (--- (13): SS-Personalbefehl Nr. 12 vom 06.04.1934)

  (--- (14): SS-Personalbefehl Nr. 13 vom 04.05.1934)

  Aktualisiert: 23.09.2021


  Anhang:


  Gebiet SS-Abschnitt III (1941)
  (Quelle: SS-Übersichtskarte Nr. 9, Stand 1.9.1941)
  Übersichtskarte des Großdeutschen Reiches 1943 (Ausschnitt) und
  Politische Übersicht 1943


  Grafik SS-Abschnitt III.jpg

  Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!

  Edited 25 times, last by Joachim67 ().

 • Guten Tag,


  hier nun die bisherige Ausarbeitung der ArgeSS zum SS-Abschnitt III.


  Über Ergänzungen würden wir uns freuen.


  Vielen Dank.
  Grüße Thomas

  Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!

 • Hallo Jungs,


  ich hoffe das ich hier richtig bin, - wenn nicht bitte "verschieben"


  Adressen Mai 1937


  Bild1 Adressen
  Bild2 Quelle

  Files

  • Berlin.JPG

   (153.38 kB, downloaded 56 times, last: )
  • Unbenannt.JPG

   (111.81 kB, downloaded 49 times, last: )

  Grüße und bleib(t) Gesund - Matthias

 • Guten Morgen,
  danke Mattes, ich habe den Post hierhin verschoben und die belegbare Anschrift für den SS-AB ab Mai 37 eingetragen.


  Grüße Thomas

  Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!

 • Hallo,

  aus der Personalverfügung Nr.6 vom 27.04.1937 mit Wirkung zum 01.05.1937 geht hervor.


  Wenskaht, Eduard; Hauptsturmführer ---------------------------------------- Verw.F. III (00.00.0000 - 01.05.1937)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: Hauptstaatsarchiv Marburg Bestand 327/2b Nr.524

 • Guten Tag Achim,


  besten Dank für diese Erweiterung, super aufbereitet,

  ich habe Wenskaht in den Abschnittpost eingetragen.


  Grüße Thomas

  Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!

 • Hallo,

  aus dem SS-Personalbefehl Nr. 4 vom 07.10.1932 geht hervor.


  Bethke, ---?---; Sturmführer --------------------------------------------- z.b.V III (07.10.1932 - 00.00.0000)

  Rodde, ---?---; Sturmführer --------------------------------------------- z.b.V III (07.10.1932 - 00.00.0000)

  Albrecht, ---?---; Sturmführer ------------------------------------------- z.b.V III (07.10.1932 - 00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl vom 07,10,1932

 • Guten Morgen Achim,


  ich habe die F.z.b.V.III in den Abschnittpost eingetragen,

  Bethke den Vornamen Martin beigegeben, er taucht schon weiter oben im Post auf.


  Besten Dank,

  Grüße Thomas

  Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!

 • Hallo,


  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 8 vom 23.06.1933 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben.  ------ Gourdet, ---?---; Sturmhauptführer -------------------- Stab III (20.04.1933-00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 8 vom 23.06.1933

  Edit: In die Abschnittsübersicht eingefügt am 30.05.2020

  Edited once, last by Joachim67 ().

 • Hallo,


  Quote


  ------ Gourdet, ---?---; Sturmführer -------------------- Stab III (20.04.1933-00.00.0000)

  Willi Gourdet.


  Grüße

  Thilo

  Suche alles zur Lehrtruppe Fallingbostel und zum Einsatz des NSKK in der Ukraine 1941

 • Hallo Thilo,

  auch hier habe ich den Vornamen in die Abschnittsübersicht eingepflegt.

  Besten dank für deine Unterstützung.


  Viele Grüße Achim

 • Hallo,


  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 8 vom 23.06.1933 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben.


  ------- Pelz, Horst; Sturmhauptführer ---------- m.d.W.d.G.b. ---------------------- Stabsf. III ---------- 12.06.1933-00.00.0000

  ------- Stein, ---?---;Sturmhauptführer --------- m.d.W.d.G.b.----------------------- F. Mo.Oberstaff. III (12.06.1933-00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 8 vom 23.06.1933

  Edit: In die Abschnittsübersicht eingepflegt am 01.06.2020

  Edited once, last by Joachim67 ().

 • Hallo Zusammen,

  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 10 vom 24.11.1933 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben.


  ------- Bethke, Martin; Obersturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000)

  ------- Ebhard, Hans; Obersturmführer ------------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000)

  ------- Müller, Kurt; Obersturmführer ---------------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000)

  ------- Albrecht, ---?---; Obersturmführer ---------------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 10 vom 24.11.1933

  Edit: In die Abschnittsübersicht eingepflegt am 30.08.2020

 • Hallo Achim,


  ------- Albrecht, ---?---; Obersturmführer ---------------------------------------------------- z.b.V. III (09.11.1933-00.00.0000)

  Felix Albrecht  Gruß Frank

 • Hallo Frank,

  vielen Dank für Deine Ergänzung.

  Ich habe den Vornamen Felix in der Abschnittsübersicht ergänzt.


  Beste Grüße Achim

 • Hallo Zusammen,

  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben


  Henze, Max; Oberführer --------------------------------------------------------------- F. III ----------- 07.08.1932-14.12.1933

  Henze, Max; Brigadeführer ----------------------------------------------------------- F. III ----------- 15.12.1933-20.02.1934


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934

  Edit: In die Standartenübersicht eingepflegt am 10.11.2020


  Edited once, last by Joachim67 ().

 • Hallo Zusammen,

  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben


  ------ Ebhardt, ---?---; Sturmhauptführer --------------------------- z.b.V. III (30.01.1934-00.00.0000)

  ------ Dr. Strauß, Kurt; Sturmhauptführer -------------------------- Ab.Arzt III (30.01.1934-00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934

  Edit: In die Abschnittsübersicht eingepflegt am 11.11.2020

 • Hallo,


  Quote


  ------ Ebhardt, ---?---; Sturmhauptführer --------------------------- z.b.V. III (30.01.1934-00.00.0000)

  Hans Ebhardt


  Grüße

  Thilo

  Suche alles zur Lehrtruppe Fallingbostel und zum Einsatz des NSKK in der Ukraine 1941

 • Hallo Thilo,

  vielen Dank für Deine Ergänzung.

  Ich habe den Vornamen Hans in die Abschnittsübersicht eingepflegt.


  Beste Grüße Achim

 • Hallo Zusammen,

  mit dem SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934 wurde folgende Veränderung bekannt gegeben


  ------ Dr. Bach , ---?---; Obersturmführer ------------------------------ z.b.V. III ( 30.01.1934-00.00.0000)


  Mit freundlichen Grüßen Achim

  Quelle: SS-Personalbefehl Nr. 11 vom 26.02.1934

  Edit: In die Abschnittsübersicht eingearbeitet am 12.11.2020